Foredrag av Kristian Otterskred

Under årsmøtet til ISK hadde Kristian Otterskred foredrag. Eit historisk tilbakeblikk over eit innhaldsrikt og arbeidsomt levd liv i utenriksfart frå 15 års alderen, og i mange år inn i sitt vaksne liv. No er Kristian 78 år gammal og har eit eige museum og samling av gamle båtmotorar i Vik. Interessant foredrag for dei frammøtte å både høyra og sjå.