ISK tildelt kr 198 000,- i spelemidlar!

Indre Sogn kystlag har fått tildelt spelemidlar frå Norsk Tipping til flytebrygger ved anlegget vårt i Kaupanger, dei skal plasserast framfor fjordmuseet. Kystlaget tek sikte på å ferdigfinansiere og få på plass bryggene i sommar. Spelemidlane blir tildelt anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv over heile fylket. Les meir om tildelinga her: 37 millionar til fylket