Føredrag av Kristoffer Ullern Hansen

christofferullernhansen

Under årsmøtet vårt den 2. mars hadde Kristoffer Ullern Hansen frå Statens Naturoppsyn SNO, eit interessant innlegg om arbeidet og ansvaret for dei nasjonale miljøverdiar dei har både i fjellet og i fjorden i Indre Sogn. Saman med Barnas Turlag og Indre Sogn Kystlag har Kristoffer Ullern Hansen frå SNO vore med på arrangementa «Fjorden sin dag» i fleire år no i Aurland Kommune.